Rekuperační jednotky
Použití rekuperační jednotky
  • Instalací rekuperační jednotky minimalizujete energetické úniky a snížíte náklady na minimum

Rekuperační jednotky

Rekuperace se využívá pro zpětné získávávání tepla z odpadního vzduchu. Zpětné získávávání tepla z odpadního vzduchu v současné době nachází velké uplatnění v rodinných domech a bytech. Rekuperace řeší dilema mezi přívodem čerstvého vzduchu a ztrátou tepla, které se ztrácí při větrání. Pro zajištění minimálního hygienického množství větracího vzduchu pomocí oken by bylo zapotřebí větrat asi hodinu. Při takovémto větrání se ztratí 50–75 % tepla. Řízeným větráním pomocí vzduchotechnické jednotky se zpětným ziskem tepla lze zajistit výměnu vzduchu bez významných energetických ztrát. Kvalitní rekuperační zařízení mají účinnost zpětného zisku tepla kolem 90 % v celém rozsahu otáček ventilátoru. Při největších mrazech je rekuperace schopna zajistit, aby do místnosti proudil předehřátý vzduch o minimální teplotě 18 °C.

Princip rekuperace

Rekuperační zařízení využívá tepla vzduchu odsávaného z interiéru k předehřevu chladného vzduchu z venkovního prostředí v zimním období. Samotné předání tepla je zajišťován přes protiproudý výměník. Rekuperační systém bývá součástí komplexních vzduchotechnických jednotek, které zajišťují úpravu a dostatečné množství venkovního vzduchu (ohřev, filtrace) a odvod vzduchu znehodnoceného (koupelny, kuchyně). Rekuperátory s křížovo-protiproudými výměníky jsou podle většiny výrobců schopny dosáhnout 90% účinnosti.